Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇEKMEXHE f.sh.bised.
Syzë e tryezës ose e një orendie tjetër, sirtar. Çekmexheja e tryezës. Hap (mbyll) çekmexhenë. Fut në çekmexhe.