Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇEKUILIBËR m.libr.
Mungesë ekuilibri, gjendje e paekuilibruar; humbje e përpjesëtimit midis anëve ose e përputhjes midis tyre; kund. ekuilibër. Çekuilibri qelizor. Çekuilibri në qarkullim. Gjendje çekuilibri. Sjell (shkakton) çekuilibër.