Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELË I f.sh.
Vija prej nga fillojnë disa lojëra të fëmijëve. Çela e dokrrës. Vrapoj te çela. Zë çelën. * I gjej çelën i gjej rastin e përshtatshëm, i gjej anën, i gjej fillin. I zë çelën e zë shumë ngushtë, e vë në gjendje të vështirë e pa rrugëdalje.