Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELË III kryes.sh.
Këpucë të vjetra të grisura, brashnja, shkarpa. Mbath ca çela. U bënë çela këpucët.