Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELEMBYLL ndajf.
Luaj çelembyll: a) luaj symbyllazi; b) luaj nëntësh, luaj cicmic. * Flet çelembyll nuk e thotë drejtpërdrejt mendimin, e bie fjalën rrotull, e lë të papërcaktuar fjalën.