Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELIKOS kal.
E bëj të fortë si çeliku, e kalit; e bëj të pathyeshëm e të qëndrueshëm, e forcoj. Çelikos vullnetin. Çelikos lidhjet (miqësinë, bashkimin).