Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELIKOSEM vetv.
Bëhem i fortë si çeliku, kalitem; bëhem i pathyeshëm e i qëndrueshëm, forcohem. Çelikoset miqësia (bashkimi). Çelikosen lidhjet.