Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELIKSHKRIRËS m.sh.
Punëtor i përgatitur që merret me shkrirjen e me derdhjen e çelikut në furrnalta, shkrirës çeliku. Çelikshkrirësit e kombinatit metalurgjik. Punon si çelikshkrirës.