Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELJE f.sh.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ÇEL, ÇELEM. Çelja e tokave të reja. Çelja e rrugëve. Çelja e gropave. Çelja e shkollave. Çelja e fushatës. Çelja e kongresit. Çelja e kampionatit. Çelja e luleve. Çelja e zogjve (e vezëve).Dita e çeljes. Ceremonia e çeljes.
2. Fillim, hyrje. Në çelje të bisedës.