Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELTAS ndajf.
Haptas, në mënyrë të hapur; me zemër të hapur, çiltas. Flas çeltas. I tregoj çeltas.