Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇELTIRË f.sh.
Vend pa drurë në mes të një pylli, lëndinë në mes të pyllit, lirishtë. Çeltirat e pyjeve. Çeltirë me bar. Në mes të çeltirës. Doli në një çeltirë.