Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇFARËSI f.gjuh.vjet.
Plotës i çfarësisë: përcaktor që tregon llojin a farën e asaj që shënon emri.