Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇHUNDORËZIM m.gjuh.
Humbja e hundorësisë nga një tingull i gjuhës, kalimi i një tingulli hundor në tingull gojor. Çhundorëzimi i zanoreve.