Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFLIG m.sh.hist.
1. Pronë tokë e trashëgueshme e feudalëve ose e çifligarëve, që punohet nga bujqit (në vendet me marrëdhënie feudale në prodhim; në të kaluarën edhe në Shqipëri). Çiflig i madh. Pronari i çifligut. Sistemi i çifligjeve. Të ardhurat nga çifligu. Shkatërrimi i çifligjeve. Vinin çifligje. I linin çifligjet trashëgim. I shpronësuam çifligjet.
2. Shtëpia e një çifligari në fshat, së bashku me ndërtesat e tjera dhe me tokat përreth. Banon në çiflig. Shkonin verën në çiflig. * E ka bërë çiflig vepron me një pasuri të huaj sikur ta ketë të vetën; bën si të dojë në një vend, merr nëpër këmbë interesat e një vendi.