Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFLIGARO-BORGJEZ mb.
Që mbështetet në sundimin e çifligarëve dhe të borgjezisë; që ka një ekonomi, e cila zhvillohet në rrugën kapitaliste duke ruajtur sistemin e çifligjeve. Vend çifligaro-borgjez. Rend (regjim) çifligaro-borgjez. Qeveri çifligaro-borgjeze.