Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFLIGSAHIBI m.sh.vjet.
Pronar i madh tokash në sistemin çifligar, çifligar i madh. Shtresa e çifligsahibinjve.