Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFTAR mb.
1. Që ka lindur së bashku me një tjetër nga e njëjta mëmë; binjak. Djem çiftarë. Motra çiftare. Vëllezër çiftarë.
2. Që jeton me femrën për t’u shumëzuar (për kafshët). Ujk çiftar.