Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFTËSI f.libr.
Të qenët e dy njësive ose e dy pjesëve të njëjta a të ngjashme si një bashkësi e vetme, të qenët i vendosur dy nga dy; të qenët çift. Çiftësia e izotopeve. Çiftësia e numrave.