Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFTËZOJ kal.
shih ÇIFTOJ. Çiftëzoj krahët e punës. Çiftëzoj lopën.