Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFUT m.sh.
1. Pjesëtar i një populli, që banonte në Palestinë deri në shekujt e parë të erës sonë dhe që më pas u shpërnda në vende të ndryshme të botës; ai që e ka prejardhjen nga ky popull dhe që banon sot në Izrael ose në vende të tjera të botës; hebre. Gjuha e çifutëve. Ndjekjet kundër çifutëve.
2. fig. bised., keq. Njeri shumë dorështrënguar dhe që në çdo gjë shikon përfitimin e vet.
ÇIFUT mb.
Që lidhet me çifutët, që është karakteristik për çifutët, i çifutëve; që është krijuar nga çifutët; hebraik. Populli çifut. Shkollë çifute.