Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIFUTËRI f.përmb.bised.
Tërësia e çifutëve gjithë çifutët. U mblodh çifutëria.