Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇINTERESIM m.
1. Veprimi sipas kuptimit të foljes ÇINTERESOHEM.
2. Mungesa e vëmendjes dhe e kujdesit të veçantë për dikë a për diçka; qëndrim i ftohtë, pa ndonjë interes për dikë a për një punë, në një çështje etj.; kund. interesim. Çinteresim i madh. Çinteresim i plotë.