Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇINTERESOHEM vetv.
Humbas vëmendjen e kujdesin e veçantë që kam pasur për dikë a për diçka, nuk shfaq më interes për një punë, për një çështje etj.; kund. interesohem. Çinteresohem për punën. Është çinteresuar fare.