Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇINTERESUAR mb.
1. Që nuk ka ose që nuk shfaq më interes për dikë a për diçka, që nuk i intereson më ndonjë gjë; kund. i interesuar. Tregohej i çinteresuar për këtë çështje.
2. Që nuk niset nga përfitimi vetjak; që nuk bëhet në dobi të interesit vetjak, i painteres. Ndihmë e çinteresuar. Miqësi e çinteresuar.