Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIPËROJ kal.
I ngre përpjetë për të dëgjuar më mirë e me vëmendje (për veshët), curroj. Çipëroj veshët.