Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇIVIT m.
Lëndë si pluhur në ngjyrë të kaltër të errët, që përdoret për të ngjyrosur rroba të leshta e të pambukta ose për të lyer diçka; ngjyra e kaltër e errët e kësaj lënde. Ngjyrë çiviti. Lyej (ngjyej) me çivit. Laj në çivit rrobat. * Bëhet çivit (në fytyrë) mavijoset, kaltërohet.