Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇKA I përem.
1. pyetës. Çfarë, ç'. Çka i tha? Çka deshi? Çka po thotë?
2. lidhor. Që, i cili. Atë çka është përparimtare. Atë çka dinë. Për atë çka u fol.
3. lidhor. Ai që..., ajo që... Çka është kryesorja. Për çka folëm. Për çka u tha këtu.