Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇLIROHEM vetv.
1. Fitoj lirinë, shpëtoj nga robëria. Përpiqen të çlirohen nga zgjedha e nga shfrytëzimi (nga robëria, nga skllavëria). U çliruam me luftë e me përpjekje.
2. Fitoj mundësinë e lirë të veprimit e të zhvillimit, duke shpëtuar nga gjendja e shtypur dhe nga kufizimet e pengesat. U çliruan forcat krijuese të popullit.
3. Më hiqet diçka që më rëndonte, lehtësohem; shpëtoj nga një barrë a diçka tjetër e padëshirueshme, shpëtoj. Çlirohem nga telashet (nga hallet). Sikur u çlirova nga një barrë e rëndë. Çlirohem nga një detyrë e vështirë.
4. Zbërthej dhe heq diçka që me kishte shtrënguar fort; bëhet më e lirë diçka që ishte e lidhur a e shtrënguar fort; lirohem. Çlirohem nga rripat. Çlirohet lidhësja. Iu çliruan pajimet kalit. I janë çliruar vidhat.
5. vet. veta III kim., fiz. Del jashtë nga përbërja e një trupi a e një organizmi gjatë një procesi. Çlirohet hidrogjen (oksigjen). Çlirohet nxehtësia.
6. vet. veta III fin. Mbetet i lire për t'u përdorur për diçka tjetër. Mjetet financiare që çlirohen.
7. Pës. e ÇLIROJ. Çlirohet vendi. U çlirua qyteti.