Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMËRSTË mb.
1. Që është prej çmërsi; që është ndërtuar me çmërs. Shtresë e çmërstë. Breg i çmërstë. Mur i çmërstë.
2. Që është veshur a është mbuluar me myshk. Zgërbonjë e çmërstë. Trung i çmërstë.