Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMËSIM m.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ÇMËSOJ, ÇMËSOHEM.