Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMËSOJ kal.
E bëj që të heqë dorë a të harrojë diçka, me të cilën ishte mësuar ose që e kishte shprehi; ia heq një zakon të keq, i lë diçka, heq dorë nga diçka që e kisha zakon a shprehi; kund. mësoj. Ia çmësoi rakinë. E çmësoi duhanin.