Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMOBILIZOJ kal.
1. usht. Liroj nga shërbimi ushtarak i përhershëm ose nga ushtria pas mbarimit të veprimeve luftarake; kund. mobilizoj. Çmobilizoj ushtarët. I çmobilizuan disa oficerë.
2. fig. I pres hovin dhe fuqitë për të bërë një punë, i dobësoj vrullin dhe vullnetin për ta çuar diçka deri në fund; kund. mobilizoj. Çmobilizon forcat (masat).