Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMPRIHEM vetv.
1. vet. veta III. Humbet mprehtësinë e tehut a të presës, trashet, bëhet më pak i mprehtë. Çmprihet sëpata (thika).
2. vet. veta III fig. I ulet mprehtësia e shfaqjes, humbet mprehtësinë, humbet tendosjen.
3. fig. Tërhiqem nga diçka, për të cilën isha bërë gati dhe e dëshiroja shumë.