Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMUARJE f.sh.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ÇMOJ, ÇMOHET. Çmuarja e dëmit. Çmuarja e mallit. Çmuarja e ngjarjeve.