Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMUES m.sh.
1. Ai që cakton vlerën në të holla të diçkaje; ai që cakton vleftën e një dëmi që bëhet. Çmues bujqësor. Çmuesit e mallit. Zgjedh çmuesit.
2. vjet. Çmesëtar. Çmuesi i fshatit.
3. fig. Ai që e di vlerën a rëndësinë e diçkaje, ai që e njeh dhe e ngre lart vlerën e diçkaje. Çmues i artit. Çmues i bukurisë. Çmues i mirë i një loje.