Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇMUESHËM mb.
1. Që ka vlerë të veçantë ose rëndësi të madhe, që është shumë i dobishëm për dikë. Porosi e çmueshme. Përvojë e çmueshme. Ndihmë e çmueshme. Dokument i çmueshëm.
2. shih ÇMUAR (i,e). Gjë e çmueshme. Send i çmueshëm. Metal i çmueshëm. Mik i çmueshëm.