Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇOÇËR m.sh.
1. zool. Cinxami.
2. fig. Njeri me trup shumë të vogël.
3. folk. Kacamic.