Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇORGANIZUES mb.
1. Që prish organizimin e diçkaje, që sjell çrregullim, që shkakton pështjellim; shthurës; kund. organizues. Punë (veprimtari) çorganizuese. Politikë çorganizuese. Kritikë çorganizuese.
2. përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.