Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇORIENTUAR mb.
1. Që ka ngatërruar drejtimin, të cilin duhej ta ndiqte; që ka humbur rrugën. Kolonë e çorientuar.
2. Që i është prishur drejtimi i duhur, që ka marrë një orientim tjetër të gabuar. Busull e çorientuar.
3. fig. Që i është pështjelluar mendja dhe nuk di se si të veprojë drejt, që e ka humbur fillin; i hutuar. Njeri i çorientuar.