Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇORIENTUES mb.
Që sjell pështjellim në mendjet e të tjerëve; që përpiqet të mashtrojë për të futur dikë në rrugë të gabuar; kund. orientues. Teori çorientuese. Të dhëna çorientuese.