Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇORODI f.sh.
Gjendje hutimi përpara diçkaje të papritur ose të pakuptueshme; paqartësi në botëkuptimin e në veprime; çoroditje. Sjell çorodi. Bie në çorodi.