Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇORODITEM vetv.
1. vet. veta III. Humbet vetitë e mira e thelbësore, prishet, zvetënohet. Çoroditet njeriu. Çoroditet gjuha (kultura).
2. Trullosem dhe hyjnë rrugë të gabuar; nis të veproj pa një botëkuptim të qartë, çorientohem.