Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇRRASËT mb.
Që është i thurur rrallë (për pëlhurat); që i ka pjesët a grimcat të çlirëta e pak të ngjeshura; i shkrifët; kund. i rrasët. Pëlhurë e çrrasët. Gunë e çrrasët. Duhan i çrrasët. Dhe i çrrasët.