Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇRRASET vetv.
1. Përhapet a rrallohet një grumbull njerëzish që ishin të ngjeshur me njëri-tjetrin; shpërndahet; kund. rraset. Çrrasen njerëzit.
2. Pës. e ÇRRAS. Çrraset dheu (duhani). Çrraset pyka (guri).