Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇYSHT kal.
Shqiptoj fjalë e shprehje magjike sipas besëtytnive të kota për të prishur yshtjen; kund. ysht. E çyshti magjistarja.