Skip Navigation or Skip to Content
X
CENIM m.sh.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve CENOJ, CENOHEM. Cenimi i kufirit. Cenimi i të drejtave. Cenimi i interesave. Cenimi i indeve. Nuk lejoj cenimin. Mbroj nga çdo cenim.