Skip Navigation or Skip to Content
X
CENOS kal.
1. E bëj me cen, e gjymtoj ose e lë me një sëmundje. E cenosi lia. Cenosi bagëtinë.
2. vjet. shih CENOJ.