Skip Navigation or Skip to Content
X
CENSUROJ kal.
Shqyrtoj e kontrolloj përmbajtjen e veprave para se të botohen a të shfaqen ose të letrave, të telegrameve etj. para se të dorëzohen. Censuron artikujt. Censuron letrat.