Skip Navigation or Skip to Content
X
CENSURUAR mb.
Që është shqyrtuar e kontrolluar nga censura; që i janë hequr disa pjesë ose që është ndryshuar nga censura (për vepra, artikuj, letra, filma etj.) Roman i censuruar. Shtyp i censuruar. Letër e censuruar. Film i censuruar.