Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTI- fjalëform.libr.
Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që tregojnë një të qindtën pjesë të njësisë matëse bazë; p.sh. centigradë, centilitër, centimetër etj.